Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková alias Sklenková (1)

Narodenie
09. 01. 1887, Pitelová 14
Úmrtie
30. 06. 1888, Pitelová 14 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))
Pohreb
02. 07. 1888, Pitelová

Rodičia

Juraj Piatrik alias Sklenka (49)

Narodenie: 05. 04. 1846, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1895, Pitelová 14 (Zápal pľúc)

Katarína Piatriková, rod. Trubanová alias Páločná

Narodenie: 16. 10. 1853, Pitelová 29

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka (57)

Narodenie: 31. 05. 1816, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1873, Pitelová 6 (Zvracanie krvi)

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová (42)

Narodenie: 26. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 20. 04. 1851, Pitelová (Tuberkulóza)

Matej Truban/Roško alias Páločný (67)

Narodenie: 18. 02. 1824, Ladomer

Úmrtie: 12. 12. 1891, Pitelová 14 (Starecká slabosť)

Agnesa Novodomcová Trubanová, rod. Páločná alias Žiaková (53)

Narodenie: 22. 03. 1830, Pitelová

Úmrtie: 27. 10. 1883, Pitelová 14 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.