Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková Homolová, rod. Podhorová (39)

Narodenie
29. 06. 1859, Pitelová 32
Úmrtie
02. 07. 1898, Pitelová

Manželstvá (2)

Jozef Piatrik alias Mališ

Dátum sobáša: 13. 11. 1876

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 17

Jozef Homola

Dátum sobáša: 20. 11. 1889

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 30

Deti (8)

Gabriela Piatriková alias Mališová (10 mes.)

Narodenie: 24. 03. 1879, Pitelová 9

Úmrtie: 26. 01. 1880, Pitelová 9 (Podvýživa)

Pavol Piatrik alias Mališ

Narodenie: 06. 07. 1881, Pitelová 9

Úmrtie: zomrel

Jozef Piatrik alias Mališ (10 mes.)

Narodenie: 24. 07. 1883, Pitelová 9

Úmrtie: 27. 05. 1884, Pitelová 9 (Kašeľ)

Ján Piatrik alias Mališ (1)

Narodenie: 08. 05. 1885, Pitelová 9

Úmrtie: 28. 09. 1886, Pitelová 9 (Podvýživa)

Juraj Piatrik alias Mališ (1)

Narodenie: 02. 05. 1887, Pitelová 9

Úmrtie: 20. 01. 1889, Pitelová 9 (Záškrt)

Mária Homolová (7 mes.)

Narodenie: 17. 09. 1890, Pitelová 9

Úmrtie: 26. 04. 1891, Pitelová 29 (Osýpky)

Anna Vavrová Kucharovičová, rod. Homolová

Narodenie: 01. 03. 1892, Pitelová 9

Úmrtie: zomrela

Rozália Homolová (17 dní)

Narodenie: 04. 01. 1897, Pitelová 16

Úmrtie: 21. 01. 1897, Pitelová (Slabosť)

Rodičia

Juraj Podhora (52)

Narodenie: 18. 02. 1814, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1866, Pitelová 4 (Brušný týfus)

Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková (54)

Narodenie: 14. 12. 1825, Pitelová

Úmrtie: 30. 05. 1880, Pitelová 31 (Kašeľ)

Starí rodičia

Štefan Podhora (52)

Narodenie: 1776

Úmrtie: 24. 02. 1828, Pitelová

Helena Podhorová (57)

Narodenie: 1773

Úmrtie: 06. 11. 1830, Pitelová

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.