Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková Minková, rod. Sklenková

Narodenie
04. 11. 1854, Pitelová 21
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Štefan Piatrik alias Kollár

Dátum sobáša: 26. 06. 1876

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 21

Jozef Minka

Dátum sobáša: 16. 04. 1894

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 39

Deti (4)

Jozef Piatrik alias Kollár

Narodenie: 30. 10. 1877, Pitelová 4

Úmrtie: zomrel

Viktória Piatriková alias Kollárová (1)

Narodenie: 23. 10. 1880, Pitelová 4

Úmrtie: 04. 02. 1882, Pitelová 4 (Následky obarenia vriacou vodou)

Mária Piatriková alias Kollárová (11 mes.)

Narodenie: 16. 07. 1884, Pitelová 3

Úmrtie: 27. 06. 1885, Pitelová 4 (Epilepsia)

Ján Piatrik alias Kollár (1)

Narodenie: 18. 05. 1887, Pitelová 4

Úmrtie: 26. 07. 1888, Pitelová 4 (Výpotok)

Rodičia

Jozef Sklenka (55)

Narodenie: 15. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1887, Pitelová 56 (Tuberkulóza)

Katarína Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová (53)

Narodenie: 15. 02. 1830, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1883, Pitelová 56 (Žltačka)

Starí rodičia

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starecká slabosť)

Juraj Páchnik alias Kaňa (39)

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1846, Pitelová (Horúčka)

Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová (50)

Narodenie: 28. 11. 1811, Stará Kremnička

Úmrtie: 21. 07. 1862, Pitelová 21 (Náhle zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.