Rodokmeň obce Pitelová

Anna Rabčanová, rod. Dubovanová

Narodenie
30. 06. 1865, Pitelová 52
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Deti (3)

Mária Dubovanová (2 mes.)

Narodenie: 06. 06. 1893, Pitelová, valcha

Úmrtie: 13. 08. 1893, Pitelová 52 (Kašeľ)

Rozália Michalková, rod. Dubovanová (66)

Narodenie: 13. 02. 1895, Pitelová, valcha

Úmrtie: 03. 04. 1961

Štefan Rabčan (6 mes.)

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: 29. 07. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Rodičia

Ján Dubovan (38)

Narodenie: 19. 06. 1838, Kľačany

Úmrtie: 12. 12. 1876, Jalná (bydlisko Pitelová) (Umrel nešťastne a bol nájdený udusený pod padnutou železnou stenou v Jalnej.)

Mária Dubovanová Kollárová, rod. Baranová (44)

Narodenie: 21. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 23. 08. 1887, Pitelová 52 (Dlhšia choroba)

Starí rodičia

Štefan Dubovan (53)

Narodenie: 22. 07. 1810, Kľačany

Úmrtie: 25. 09. 1863, Kľačany 23 (Vodnatieľka)

Anna Prochotská Dubovanová, rod. Gajdošová (76)

Narodenie: 26. 07. 1796, Kľačany

Úmrtie: 20. 12. 1872, Okolie Trnavej Hory (bydlisko: Kľačany 25) (Zomrela pritlačená vozom po jeho prevrátení vo vidieckej oblasti okolo Trnavej Hory.)

Juraj Baran

Narodenie: 23. 11. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.