Rodokmeň obce Pitelová

Anna Šimunová, rod. Novodomcová (50)

Narodenie
18. 02. 1832, Stará Kremnička
Úmrtie
23. 03. 1882, Pitelová 16 (Astma)
Pohreb
25. 03. 1882, Pitelová

Manželstvá (1)

Imrich Šimun

Dátum sobáša: 21. 11. 1864

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 32

Deti (2)

Anna Šimunová

Narodenie: 01. 10. 1865, Pitelová 35

Úmrtie: zomrela

Pavol Šimun (1)

Narodenie: 08. 01. 1868, Pitelová 35

Úmrtie: 01. 02. 1869, Pitelová 35 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.