Rodokmeň obce Pitelová

Anna Širáňová, rod. Kubáneková

Narodenie
17. 11. 1846, Svätý Kríž
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

František Širáň

Dátum sobáša: 05. 11. 1866

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 19

Deti (3)

Mária Johana Širáňová

Narodenie: 27. 12. 1867, Bartošova Lehôtka 33

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Širáňová

Narodenie: 17. 09. 1869, Bartošova Lehôtka 33

Úmrtie: zomrela

Ján František Širáň

Narodenie: 16. 12. 1871, Bartošova Lehôtka 34

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.