Rodokmeň obce Pitelová

Anna Sklenková, rod. Rozinajová (46)

Narodenie
02. 02. 1784, Stará Kremnička
Úmrtie
16. 04. 1830, Pitelová
Pohreb
19. 04. 1830

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka

Dátum sobáša: 21. 11. 1802

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 18

Deti (8)

Mária Mierisová, rod. Sklenková

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Sklenková

Narodenie: 05. 11. 1809, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Sklenka

Narodenie: 13. 05. 1812, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Sklenka

Narodenie: 07. 08. 1814, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková

Narodenie: 07. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Sklenková (9)

Narodenie: 25. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1828, Pitelová

Juraj Sklenka (6)

Narodenie: 21. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1828, Pitelová

Jozef Sklenka

Narodenie: 08. 03. 1824, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.