Rodokmeň obce Pitelová

Anna Sklenková Kollárová, rod. Hricová

Narodenie
07. 04. 1853, Ihráč 27
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2)

Ján Sklenka alias Mališ

Dátum sobáša: 16. 11. 1874

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 21

František Kollár alias Piatrik/Páločný

Dátum sobáša: 07. 11. 1887

Vek ženícha: 34

Vek nevesty: 34

Deti (5)

Rozália Sklenková alias Mališová (6)

Narodenie: 12. 03. 1876, Pitelová 11

Úmrtie: 28. 10. 1882, Pitelová 11 (Záškrt a kašeľ)

Ján Sklenka alias Mališ (5 mes.)

Narodenie: 19. 02. 1882, Pitelová 11

Úmrtie: 10. 08. 1882, Pitelová 11 (Hnačka)

Mária Sklenková alias Mališová (2)

Narodenie: 08. 12. 1883, Pitelová 11

Úmrtie: 28. 03. 1886, Pitelová 11 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Paulína Kollárová alias Piatriková/Páločná

Narodenie: 06. 05. 1889, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný

Narodenie: 06. 11. 1894, Zvolen 235

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.