Rodokmeň obce Pitelová

Anna Škriniarová alias Beňová (14)

Narodenie
16. 09. 1825, Pitelová
Úmrtie
27. 03. 1840, Pitelová
Pohreb
30. 03. 1840

Rodičia

Michal Škriniar alias Beňo (53)

Narodenie: 21. 08. 1793, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1847, Svätý Kríž

Anna Škriniarová, rod. Nemcová (46)

Narodenie: 10. 04. 1799, Pitelová

Úmrtie: 06. 05. 1845, Pitelová

Starí rodičia

Imrich Škriniar (63)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1805, Pitelová

Mária Škriniarová, rod. Nemcová (49)

Narodenie: 1755, Pitelová

Úmrtie: 07. 06. 1804, Pitelová

Martin Nemec (67)

Narodenie: 08. 11. 1763, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1831, Pitelová

Katarína Nemcová, rod. Forgáčová (54)

Narodenie: 31. 01. 1766, Trnavá Hora

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.