Rodokmeň obce Pitelová

Anna Skrovná, rod. Albertová (43)

Narodenie
07. 04. 1845, Jalná
Úmrtie
08. 12. 1888, Pitelová 16 (Tuberkulóza)
Pohreb
10. 12. 1888, Pitelová

Manželstvá (1)

Jozef Skrovný

Dátum sobáša: 25. 09. 1865

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Deti (8)

Ján Skrovný (7)

Narodenie: 21. 10. 1866, Pitelová 27

Úmrtie: 25. 06. 1874, Pitelová 37 (Zadusenie (angína, škrofulóza))

Jozef Skrovný (5)

Narodenie: 29. 04. 1869, Pitelová 37

Úmrtie: 21. 06. 1874, Pitelová 37 (Zadusenie (angína, škrofulóza))

Mária Skrovná

Narodenie: 05. 10. 1871, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Gregor Skrovný (8)

Narodenie: 09. 04. 1874, Pitelová 37

Úmrtie: 03. 10. 1882, Kremnica 238 (Brušný týfus)

Michal Skrovný (1)

Narodenie: 05. 10. 1876, Pitelová 37

Úmrtie: 13. 07. 1878, Vráble (Angína)

Leopold Skrovný

Narodenie: 15. 05. 1879, Pitelová 37

Úmrtie: zomrel

Ján Skrovný (3)

Narodenie: 26. 01. 1885, Horná Ves

Úmrtie: 02. 04. 1888, Pitelová 16 (Spadol do studne a utopil sa)

Anna Skrovná (10 mes.)

Narodenie: 13. 05. 1888, Pitelová 16

Úmrtie: 14. 03. 1889, Pitelová 37 (Podvýživa)

Rodičia

Jozef Albert (46)

Narodenie: 30. 01. 1809, Jalná

Úmrtie: 25. 01. 1856, Pitelová 48 (Zápal pľúc)

Anna Albertová, rod. Mališová (51)

Narodenie: 16. 03. 1814, Svätý Kríž

Úmrtie: 27. 02. 1866, Pitelová 37 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ignác Albert alias Kozák (73)

Narodenie: 25. 07. 1768, Svätý Kríž

Úmrtie: 05. 04. 1842, Pitelová

Veronika Albertová, rod. Ferencová (64)

Narodenie: 14. 12. 1779, Vieska

Úmrtie: 04. 01. 1844, Jalná

Pavol Mališ (68)

Narodenie: 24. 01. 1783, Svätý Kríž

Úmrtie: 23. 12. 1851, Svätý Kríž

Katarína Mališová, rod. Hlaváčiková

Narodenie: 23. 02. 1787, Horné Opatovce

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.