Rodokmeň obce Pitelová

Anna Slašťanová, rod. Skrovná (51)

Narodenie
11. 06. 1852, Pitelová 37
Úmrtie
14. 03. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)
Povolanie
babica

Manželstvá (1)

Štefan Slašťan

Dátum sobáša: 21. 02. 1870

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 17

Deti (5)

Štefan Slašťan

Narodenie: 21. 11. 1872, Ihráč 13

Úmrtie: zomrel

František Slašťan (1)

Narodenie: 11. 10. 1875, Pitelová 37

Úmrtie: 03. 08. 1877, Pitelová 37 (Čierny kašeľ)

Michal Slašťan (72)

Narodenie: 03. 09. 1878, Pitelová 37

Úmrtie: 24. 10. 1950

Ján Slašťan (33)

Narodenie: 02. 05. 1882, Pitelová 37

Úmrtie: 17. 07. 1915, Rudnik, Poľsko (Vo vojne)

Mária Pilníková, rod. Slašťanová

Narodenie: 08. 12. 1884, Pitelová 37

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Jozef Skrovný (49)

Narodenie: 06. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1861, Pitelová 37 (Vodnatieľka)

Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná (65)

Narodenie: 14. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1882, Pitelová 26 (Zápal pohrudnice)

Starí rodičia

Jozef Skrovný (59)

Narodenie: 14. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: 18. 04. 1833, Pitelová

Mária Skrovná, rod. Nemcová (46)

Narodenie: 04. 07. 1770, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1817, Pitelová

Martin Páločný (50)

Narodenie: 26. 10. 1781, Pitelová

Úmrtie: 23. 03. 1832, Pitelová

Mária Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová (53)

Narodenie: 04. 11. 1784, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1838, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.