Rodokmeň obce Pitelová

Anton Kapusta (54)

Narodenie
02. 04. 1787, Kremnica
Úmrtie
02. 06. 1841, Stará Kremnička
Pohreb
04. 06. 1841

Manželstvá (1)

Anna Kapustová, rod. Novodomcová

Dátum sobáša: 01. 10. 1827

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 23

Deti (4)

Mária Kapustová

Narodenie: 24. 02. 1829, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Anna Kapustová

Narodenie: 17. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Rozália Kapusta

Narodenie: 12. 06. 1833, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrela

Michal Kapusta

Narodenie: 18. 09. 1836, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.