Rodokmeň obce Pitelová

Antónia Baranová alias Chovanová

Narodenie
27. 10. 1880, Pitelová 16
Úmrtie
zomrela

Rodičia

Florián Baran alias Chovan

Narodenie: 22. 04. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Veronika Baranová, rod. Piatriková (46)

Narodenie: 05. 07. 1839, Pitelová

Úmrtie: 31. 12. 1885, Pitelová 16 (Astma a nádor)

Starí rodičia

Juraj Baran alias Chovan (50)

Narodenie: 03. 02. 1815, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1866, Pitelová 16 (Hernia)

Mária Baranová, rod. Štefanková alias Poljaková (32)

Narodenie: 1817, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1849, Pitelová (Zápal)

Jozef Piatrik

Narodenie: 02. 03. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Malachová (34)

Narodenie: 02. 02. 1811, Pitelová

Úmrtie: 12. 03. 1845, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.