Rodokmeň obce Pitelová

Antónia Baranová, rod. Kubíková alias Minková

Narodenie
09. 07. 1841, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Kazimír Baran

Dátum sobáša: 01. 02. 1869

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 27

Deti (6)

Štefan Baran (22 dní)

Narodenie: 14. 10. 1869, Trnavá Hora 29

Úmrtie: 05. 11. 1869, Trnavá Hora 29

Juliana Baranová (22 dní)

Narodenie: 14. 10. 1869, Trnavá Hora 29

Úmrtie: 05. 11. 1869, Trnavá Hora 29

Veronika Baranová (1)

Narodenie: 19. 03. 1872, Trnavá Hora 29

Úmrtie: 11. 09. 1873, Trnavá Hora 29

Štefan Baran (7 mes.)

Narodenie: 22. 07. 1875, Trnavá Hora 29

Úmrtie: 08. 03. 1876, Trnavá Hora 29

Kazimír Baran (1 deň)

Narodenie: 15. 12. 1879, Trnavá Hora 29

Úmrtie: 16. 12. 1879, Trnavá Hora 29 (Slabosť)

Ján Baran (1 deň)

Narodenie: 15. 12. 1879, Trnavá Hora 29

Úmrtie: 16. 12. 1879, Trnavá Hora 29 (Slabosť)

Rodičia

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Pavol Kubík alias Minka (40)

Narodenie: 05. 01. 1768, Pitelová

Úmrtie: 17. 12. 1808, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Sklenková (38)

Narodenie: 27. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 06. 05. 1814, Pitelová

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová (55)

Narodenie: 16. 11. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.