Rodokmeň obce Pitelová

Antónia Čabáková (6 mes.)

Narodenie
14. 08. 1883, Pitelová 22
Úmrtie
04. 03. 1884, Pitelová 22 (Kašeľ)
Pohreb
06. 03. 1884, Pitelová

Rodičia

Jozef Čabák (77)

Narodenie: 27. 02. 1854, Pitelová 22

Úmrtie: 20. 06. 1931

Antónia Čabáková, rod. Medvecká (74)

Narodenie: 12. 06. 1859, Pitelová 48

Úmrtie: 04. 03. 1934

Starí rodičia

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová (63)

Narodenie: 28. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 28. 10. 1891, Pitelová 22 (Astma)

Alex Medvecký

Narodenie: 1829, Krpeľany

Úmrtie: zomrel

Viktória Medvecká, rod. Albertová (53)

Narodenie: 01. 01. 1840, Jalná

Úmrtie: 14. 04. 1893, Pitelová 22 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.