Rodokmeň obce Pitelová

Antónia Minková, rod. Albertová (78)

Narodenie
06. 06. 1878, Pitelová 17
Úmrtie
1957
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Jozef Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 04. 05. 1896

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 17

Deti (7)

Mária Kollárová, rod. Minková alias Kováčová

Narodenie: 17. 03. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Vincent Minka alias Kováč (3 dni)

Narodenie: 15. 11. 1899, Pitelová

Úmrtie: 18. 11. 1899, Pitelová (Slabosť)

Veronika Barátová, rod. Minková alias Kováčová

Narodenie: 12. 02. 1901, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anton Minka alias Kováč (1)

Narodenie: 1903, Pitelová

Úmrtie: 12. 08. 1904, Pitelová (Zápal čriev)

Karol Minka alias Kováč (35)

Narodenie: 16. 09. 1909

Úmrtie: 26. 03. 1945, Pitelová (Nehoda počas ostreľovania dediny)

Gizela Korálová, rod. Minková alias Kováčová (74)

Narodenie: 09. 10. 1911

Úmrtie: 1986

Michal Minka alias Kováč (80)

Narodenie: 31. 10. 1919, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 2000

Rodičia

Ignác Albert (52)

Narodenie: 18. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1895, Pitelová 59 (Nájdený ráno v tuneli ležiac na bruchu mŕtvy)

Rozália Albertová, rod. Dovičiarová

Narodenie: 10. 12. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Jozef Albert (46)

Narodenie: 30. 01. 1809, Jalná

Úmrtie: 25. 01. 1856, Pitelová 48 (Zápal pľúc)

Anna Albertová, rod. Mališová (51)

Narodenie: 16. 03. 1814, Svätý Kríž

Úmrtie: 27. 02. 1866, Pitelová 37 (Tuberkulóza)

Matej Dovičiar (71)

Narodenie: 30. 01. 1820, Pitelová

Úmrtie: 19. 02. 1891, Pitelová 34 (Astma a hernia)

Anna Dovičiarová, rod. Čabáková (45)

Narodenie: 25. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 29. 01. 1864, Pitelová 34 (Zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.