Rodokmeň obce Pitelová

Apolónia Víťazková, rod. Koková

Narodenie
14. 02. 1895, Slaská 50
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Michal Víťazka

Dátum sobáša: 01. 02. 1913

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 17

Rodičia

Ondrej Koka (61)

Narodenie: 25. 11. 1867, Slaská 36

Úmrtie: 04. 01. 1929

Mária Koková, rod. Dubovanová (66)

Narodenie: 17. 07. 1867, Pitelová 52

Úmrtie: 17. 07. 1933

Starí rodičia

Ján Dubovan (38)

Narodenie: 19. 06. 1838, Kľačany

Úmrtie: 12. 12. 1876, Jalná (bydlisko Pitelová) (Umrel nešťastne a bol nájdený udusený pod padnutou železnou stenou v Jalnej.)

Mária Dubovanová Kollárová, rod. Baranová (44)

Narodenie: 21. 09. 1842, Pitelová

Úmrtie: 23. 08. 1887, Pitelová 52 (Dlhšia choroba)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.