Rodokmeň obce Pitelová

Dorota Nemcová, rod. Straková (70)

Narodenie
1734, Pitelová
Úmrtie
22. 02. 1804, Pitelová
Pohreb
23. 02. 1804

Manželstvá (1)

Michal Nemec

Dátum sobáša: 17. 11. 1754

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 20

Deti (5)

Anna Nemcová

Narodenie: 02. 06. 1762, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Tomáš Nemec (8)

Narodenie: 14. 12. 1764, Pitelová

Úmrtie: 15. 08. 1773, Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová (55)

Narodenie: 16. 11. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1823, Pitelová

Mária Skrovná, rod. Nemcová (46)

Narodenie: 04. 07. 1770, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1817, Pitelová

Helena Novodomcová Hudecová, rod. Nemcová (39)

Narodenie: 29. 07. 1773, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1813, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.