Rodokmeň obce Pitelová

Emil Slašťan

Narodenie
25. 03. 1906, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Michal Slašťan (72)

Narodenie: 03. 09. 1878, Pitelová 37

Úmrtie: 24. 10. 1950

Anna Slašťanová, rod. Urgelová (68)

Narodenie: 28. 07. 1881, Trnavá Hora 1

Úmrtie: 19. 05. 1950

Starí rodičia

Štefan Slašťan

Narodenie: 25. 02. 1843, Ihráč

Úmrtie: zomrel

Anna Slašťanová, rod. Skrovná (51)

Narodenie: 11. 06. 1852, Pitelová 37

Úmrtie: 14. 03. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.