Rodokmeň obce Pitelová

Fides Hudecová, rod. Gašparíková (46)

Narodenie
25. 03. 1765, Kľačany
Úmrtie
24. 12. 1811, Pitelová
Pohreb
25. 12. 1811

Manželstvá (1)

Jakub Hudec alias Štefanka

Dátum sobáša: 06. 11. 1796

Vek ženícha: 34

Vek nevesty: 31

Deti (6)

Štefan Hudec alias Štefanka

Narodenie: 12. 07. 1798, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Belanová, rod. Hudecová alias Štefanková (37)

Narodenie: 24. 12. 1800, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1838, Svätý Kríž

Michal Hudec alias Štefanka (2 dni)

Narodenie: 16. 07. 1804, Pitelová

Úmrtie: 18. 07. 1804, Pitelová

Jozef Hudec alias Štefanka (12 dní)

Narodenie: 16. 07. 1804, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1804, Pitelová

Helena Hudecová alias Štefanková (5)

Narodenie: 12. 10. 1805, Pitelová

Úmrtie: 12. 05. 1811, Pitelová

Ján Hudec alias Štefanka

Narodenie: 26. 09. 1809, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.