Rodokmeň obce Pitelová

František Jozef Albert (1)

Narodenie
05. 02. 1892, Pitelová 55
Úmrtie
05. 10. 1893, Pitelová 55 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))
Pohreb
07. 10. 1893, Pitelová

Rodičia

Jozef Albert

Narodenie: 05. 03. 1860, Pitelová 17

Úmrtie: zomrel

Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková (35)

Narodenie: 03. 07. 1867, Pitelová 32

Úmrtie: 30. 07. 1902, Pitelová (Srdcové kŕče)

Starí rodičia

Pavol Albert (37)

Narodenie: 07. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 05. 08. 1875, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Albertová, rod. Piatriková (60)

Narodenie: 07. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1897, Pitelová (Starecká slabosť)

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová (62)

Narodenie: 03. 02. 1821, Pitelová

Úmrtie: 21. 08. 1883, Pitelová 56 (Týfus)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.