Rodokmeň obce Pitelová

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (51)

Narodenie
27. 07. 1841, Pitelová
Úmrtie
05. 06. 1893, Pitelová 7 (Zápal srdcovej membrány)
Pohreb
07. 06. 1893, Pitelová

Manželstvá (3)

Rozália Kollárová, rod. Ďuricová

Dátum sobáša: 16. 11. 1868

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 21

Anna Kollárová, rod. Černajová

Dátum sobáša: 21. 04. 1879

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 28

Anna Kollárová, rod. Bačová

Dátum sobáša: 18. 06. 1888

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 38

Deti (8)

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (1)

Narodenie: 01. 03. 1870, Pitelová 7

Úmrtie: 27. 09. 1871, Pitelová 7 (Kašeľ)

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (5)

Narodenie: 19. 12. 1871, Pitelová 7

Úmrtie: 16. 04. 1877, Pitelová 7 (Kašeľ)

Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková (3)

Narodenie: 02. 12. 1873, Pitelová 7

Úmrtie: 10. 04. 1877, Pitelová 7 (Kašeľ, dyzentéria)

Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 04. 01. 1877, Pitelová 7

Úmrtie: zomrela

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (2)

Narodenie: 24. 10. 1881, Pitelová 7

Úmrtie: 15. 03. 1884, Pitelová 7 (Kašeľ)

Paulína Kollárová alias Piatriková/Pobežková (2 mes.)

Narodenie: 28. 06. 1886, Pitelová 7

Úmrtie: 01. 09. 1886, Pitelová 7 (Slabosť)

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka (51)

Narodenie: 08. 05. 1889, Pitelová 7

Úmrtie: 04. 08. 1940, Janova Lehota

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (1)

Narodenie: 05. 10. 1892, Pitelová 7

Úmrtie: 29. 10. 1893, Pitelová 7 (Záškrt)

Rodičia

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starecká slabosť)

Starí rodičia

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.