Rodokmeň obce Pitelová

František Sklenka (1 mes.)

Narodenie
12. 01. 1833, Pitelová
Úmrtie
26. 02. 1833, Pitelová
Pohreb
28. 02. 1833

Rodičia

Pavol Sklenka

Narodenie: 20. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková, rod. Páchniková alias Štefanková (59)

Narodenie: 11. 12. 1801, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1861, Pitelová 6 (Náhle úmrtie)

Starí rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mališová

Narodenie: 11. 10. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný

Narodenie: 17. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páchniková alias Štefanková (49)

Narodenie: 24. 09. 1777, Pitelová

Úmrtie: 05. 01. 1827, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.