Rodokmeň obce Pitelová

Gašpar Čabák (52)

Narodenie
05. 01. 1830, Pitelová
Úmrtie
06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)
Pohreb
08. 08. 1882, Pitelová

Manželstvá (1)

Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová

Dátum sobáša: 04. 11. 1850

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 22

Deti (5)

Anna Čabáková (11 mes.)

Narodenie: 13. 02. 1852, Pitelová 38

Úmrtie: 08. 02. 1853, Pitelová 22 (Bolesti krčnej chrbtice)

Jozef Čabák (77)

Narodenie: 27. 02. 1854, Pitelová 22

Úmrtie: 20. 06. 1931

Ján Čabák (45)

Narodenie: 25. 05. 1857, Pitelová 21

Úmrtie: 08. 01. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Štefan Čabák

Narodenie: 11. 08. 1859, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Rozália Kollárová, rod. Čabáková

Narodenie: 17. 11. 1863, Pitelová 22

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ján Čabák (48)

Narodenie: 22. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1858, Pitelová 22 (Hnačka)

Mária Čabáková, rod. Trokšiarová alias Paukoje (36)

Narodenie: 13. 01. 1806, Jastrabá

Úmrtie: 10. 03. 1842, Pitelová

Starí rodičia

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.