Rodokmeň obce Pitelová

Helena Baranová, rod. Čabáková (58)

Narodenie
26. 12. 1823, Pitelová
Úmrtie
22. 05. 1882, Pitelová 16 (Astma)
Pohreb
24. 05. 1882, Pitelová

Manželstvá (1)

Juraj Baran alias Chovan

Dátum sobáša: 06. 05. 1850

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 26

Deti (7)

Juliana Mališová, rod. Čabáková (49)

Narodenie: 12. 02. 1846, Pitelová

Úmrtie: 25. 01. 1896, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Martin Čabák (19)

Narodenie: 11. 10. 1850, Pitelová

Úmrtie: 10. 01. 1870, Pitelová 39 (Brušný týfus)

Anna Marková, rod. Baranová alias Chovanová (38)

Narodenie: 16. 09. 1852, Pitelová 16

Úmrtie: 28. 09. 1890, Pitelová 65 (Vodnatieľka)

Štefan Baran alias Chovan

Narodenie: 04. 08. 1856, Pitelová 16

Úmrtie: zomrel

Ján Baran alias Chovan (10 dní)

Narodenie: 30. 01. 1859, Pitelová 16

Úmrtie: 09. 02. 1859, Pitelová (Slabosť)

Anton Baran alias Chovan (5)

Narodenie: 30. 01. 1859, Pitelová 16

Úmrtie: 21. 02. 1864, Pitelová 16 (Dyzentéria)

Ján Baran alias Chovan (1)

Narodenie: 02. 10. 1862, Pitelová 16

Úmrtie: 03. 09. 1864, Pitelová 18 (Podvýživa)

Rodičia

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Starí rodičia

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.