Rodokmeň obce Pitelová

Helena Ďurková, rod. Nemcová

Narodenie
02. 01. 1795, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Ďurka alias Nemec

Dátum sobáša: 11. 11. 1810

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 15

Deti (5)

Mária Piatriková, rod. Ďurková alias Nemcová (32)

Narodenie: 1815, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Juraj Ďurka alias Nemec (27)

Narodenie: 02. 12. 1818, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1846, Pitelová (Brušný týfus)

Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová (62)

Narodenie: 03. 02. 1821, Pitelová

Úmrtie: 21. 08. 1883, Pitelová 56 (Týfus)

Helena Ďurková alias Nemcová (2)

Narodenie: 27. 08. 1823, Pitelová

Úmrtie: 06. 11. 1825, Pitelová

Ján Ďurka alias Nemec (55)

Narodenie: 06. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1881, Pitelová 69 (Astma)

Rodičia

Martin Nemec (67)

Narodenie: 08. 11. 1763, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1831, Pitelová

Katarína Nemcová, rod. Forgáčová (54)

Narodenie: 31. 01. 1766, Trnavá Hora

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Starí rodičia

Jozef Nemec (65)

Narodenie: 12. 03. 1744, Pitelová

Úmrtie: 30. 11. 1809, Pitelová

Mária Nemcová, rod. Jankoje (38)

Narodenie: 1745, Jalná

Úmrtie: 28. 04. 1783, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.