Rodokmeň obce Pitelová

Helena Hudecová, rod. Mališová alias Kuricová (49)

Narodenie
17. 08. 1924
Úmrtie
24. 12. 1973
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Rodičia

Ján Mališ alias Kuric (68)

Narodenie: 23. 05. 1882, Pitelová 39

Úmrtie: 1951

Anna Mališová, rod. Mokrošová (81)

Narodenie: 24. 07. 1887, Šášovské Podhradie 23

Úmrtie: 1969

Starí rodičia

Štefan Mališ alias Kuric (40)

Narodenie: 30. 11. 1857, Pitelová 39

Úmrtie: 06. 04. 1898, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Sklenková

Narodenie: 23. 07. 1859, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.