Rodokmeň obce Pitelová

Helena Kapustová, rod. Minková alias Kováčová (18)

Narodenie
24. 07. 1789, Pitelová
Úmrtie
04. 10. 1807, Pitelová
Pohreb
06. 10. 1807

Manželstvá (1)

Tomáš Kapusta

Dátum sobáša: 23. 11. 1806

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 17

Rodičia

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 05. 12. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Judita Minková, rod. Kaňová (42)

Narodenie: 06. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 30. 03. 1794, Pitelová

Starí rodičia

Helena Minková, rod. Gajdošová (36)

Narodenie: 1732, Stará Kremnička

Úmrtie: 15. 03. 1768, Pitelová

Laurinec Kaňa (84)

Narodenie: 1706, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1790, Pitelová

Helena Kaňová (55)

Narodenie: 1729

Úmrtie: 21. 01. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.