Rodokmeň obce Pitelová

Helena Marková (37)

Narodenie
13. 01. 1771, Pitelová
Úmrtie
23. 03. 1808, Pitelová
Pohreb
26. 03. 1808

Manželstvá (2)

Ondrej Marko, rod. Ďurica

Dátum sobáša: 29. 04. 1792

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Imrich Marko, rod. Mališ

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 22

Deti (3)

Anna Marková (9 mes.)

Narodenie: 30. 12. 1794, Pitelová

Úmrtie: 24. 10. 1795, Pitelová

Helena Páchniková Beličková, rod. Marková (42)

Narodenie: 20. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: 22. 10. 1839, Pitelová

Ondrej Marko (2)

Narodenie: 27. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1802, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.