Rodokmeň obce Pitelová

Helena Páchniková, rod. Dovičiarová alias Žiaková (23)

Narodenie
04. 04. 1777, Pitelová
Úmrtie
18. 06. 1800, Ihráč (Zlomeniny a pomliaždeniny po privalení stromom v ihráčskych lesoch)
Pohreb
20. 06. 1800

Manželstvá (1)

Juraj Páchnik alias Kaňa

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 16

Deti (2)

Helena Páchniková alias Kaňová (17 dní)

Narodenie: 17. 04. 1796, Pitelová

Úmrtie: 04. 05. 1796, Pitelová

Michal Páchnik alias Kaňa (2 mes.)

Narodenie: 28. 08. 1798, Pitelová

Úmrtie: 21. 11. 1798, Pitelová

Rodičia

Jakub Dovičiar alias Žiak (50)

Narodenie: 24. 07. 1749, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1800, Pitelová

Anna Dovičiarová, rod. Kosorinská (60)

Narodenie: 1750, Lutila

Úmrtie: 15. 03. 1810, Pitelová

Starí rodičia

Mária Dovičiarová (48)

Narodenie: 1722

Úmrtie: 06. 04. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.