Rodokmeň obce Pitelová

Helena Šimunová, rod. Kubíková (71)

Narodenie
01. 04. 1798, Pitelová
Úmrtie
11. 03. 1870, Pitelová 35 (Vodnatieľka)
Pohreb
13. 03. 1870, Pitelová

Manželstvá (1)

Ján Šimun/Kaňa alias Kubík

Dátum sobáša: 27. 11. 1815

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Deti (3)

Mária Šimunová alias Kubíková (17 dní)

Narodenie: 03. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1820, Pitelová

Ján Šimun alias Kubík

Narodenie: 31. 12. 1821, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Šimun alias Kubík

Narodenie: 27. 08. 1825, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Michal Kubík (46)

Narodenie: 23. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1812, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Piatriková (42)

Narodenie: 28. 01. 1769, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1811, Pitelová

Starí rodičia

Pavol Kubík (54)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1781, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Štefanková (40)

Narodenie: 1735, Pitelová

Úmrtie: 15. 01. 1775, Pitelová

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.