Rodokmeň obce Pitelová

Helena Šimunová, rod. Novodomcová

Narodenie
09. 05. 1811, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Ján Šimun

Dátum sobáša: 20. 04. 1826

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 14

Deti (4)

Tomáš Šimun (22)

Narodenie: 14. 12. 1830, Pitelová

Úmrtie: 11. 08. 1853, Pitelová 45 (Cholera)

Imrich Šimun (34)

Narodenie: 01. 11. 1833, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1868, Pitelová 25 (Kiahne)

Katarína Šimunová

Narodenie: 23. 09. 1836, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rozália Šimunová (12)

Narodenie: 12. 03. 1838, Pitelová

Úmrtie: 22. 04. 1850, Pitelová (Zranenie)

Rodičia

Matej Novodomec (56)

Narodenie: 11. 02. 1779, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1835, Pitelová

Anna Novodomcová, rod. Slašťanová (58)

Narodenie: 19. 08. 1779, Ihráč

Úmrtie: 22. 11. 1837, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Anna Novodomcová (38)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 22. 04. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.