Rodokmeň obce Pitelová

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie
09. 11. 1744, Pitelová
Úmrtie
10. 08. 1787, Pitelová
Pohreb
12. 08. 1787

Manželstvá (1)

Jozef Sklenka

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Deti (7)

Jozef Juraj Sklenka (38)

Narodenie: 06. 04. 1766, Pitelová

Úmrtie: 07. 09. 1804, Pitelová

Helena Zverková, rod. Sklenková (57)

Narodenie: 19. 03. 1768, Pitelová

Úmrtie: 24. 04. 1825, Pitelová

Anna Víťazková, rod. Sklenková

Narodenie: 15. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Sklenka

Narodenie: 24. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová, rod. Sklenková (60)

Narodenie: 31. 07. 1778, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1839, Pitelová

Katarína Sklenková (1 mes.)

Narodenie: 28. 12. 1780, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1781, Pitelová

Štefan Sklenka (57)

Narodenie: 24. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: 31. 08. 1841, Pitelová

Rodičia

Jozef Štefanka (39)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 15. 09. 1760, Pitelová

Anna Štefanková (70)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 03. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.