Rodokmeň obce Pitelová

Helena Záhorcová Behanovská Karkušová, rod. Mališová (37)

Narodenie
01. 04. 1799, Pitelová
Úmrtie
23. 04. 1836, Bartošova Lehôtka
Pohreb
25. 04. 1836

Manželstvá (3)

Ján Záhorec

Dátum sobáša: 01. 05. 1820

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 21

Juraj Behanovský

Dátum sobáša: 02. 08. 1824

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 25

Ondrej Karkuš alias Šimun

Dátum sobáša: 13. 02. 1832

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 32

Deti (4)

Alžbeta Radolfiová Rozenbergová, rod. Záhorcová

Narodenie: 08. 11. 1821, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Behanovská

Narodenie: 01. 05. 1825, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Behanovský

Narodenie: 15. 03. 1827, Kremnica

Úmrtie: zomrel

Vojtech Behanovský (1)

Narodenie: 12. 09. 1829, Pitelová

Úmrtie: 07. 04. 1831, Pitelová

Rodičia

Michal Mališ (50)

Narodenie: 25. 09. 1777, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1827, Pitelová

Helena Mališová (30)

Narodenie: 1779

Úmrtie: 31. 10. 1809, Pitelová

Starí rodičia

Pavol Mališ, rod. Šimun

Narodenie: 11. 01. 1753, Stará Kremnička

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Sklenková, rod. Mališová (42)

Narodenie: 15. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 14. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.