Rodokmeň obce Pitelová

Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková (59)

Narodenie
02. 03. 1821, Pitelová
Úmrtie
04. 12. 1880, Pitelová 53 (Zápal pohrudnice)
Pohreb
06. 12. 1880, Pitelová

Manželstvá (2)

Juraj Záhorec

Dátum sobáša: 14. 11. 1842

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 21

Michal Kohút

Dátum sobáša: 18. 11. 1850

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 29

Deti (5)

Anna Kohútová (1)

Narodenie: 21. 10. 1851, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1853, Pitelová 7 (Potničky)

Mária Mališová, rod. Kohútová

Narodenie: 14. 09. 1854, Pitelová 27

Úmrtie: zomrela

Katarína Konstantová, rod. Kohútová (38)

Narodenie: 27. 10. 1856, Pitelová 27

Úmrtie: 23. 08. 1895, Pitelová 53 (Žltačka)

Anna Kollárová, rod. Kohútová (91)

Narodenie: 17. 12. 1859, Pitelová 53

Úmrtie: 16. 02. 1951, Turčiansky Svätý Martin

Jozef Kohút (6 mes.)

Narodenie: 23. 03. 1863, Pitelová 53

Úmrtie: 04. 10. 1863, Pitelová 53 (Podvýživa)

Rodičia

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Starí rodičia

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.