Rodokmeň obce Pitelová

Ignác Poljak (41)

Narodenie
25. 02. 1839, Jastrabá
Úmrtie
16. 06. 1880, Jastrabá 30
Pohreb
18. 06. 1880, Jastrabá

Manželstvá (1)

Katarína Poljaková, rod. Podhorová

Dátum sobáša: 26. 01. 1863

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 23

Deti (4)

Pavol Poljak (31)

Narodenie: 23. 01. 1865, Jastrabá 30

Úmrtie: 12. 10. 1896

Mária Poljaková (3)

Narodenie: 18. 09. 1867, Jastrabá 22

Úmrtie: 05. 04. 1871, Jastrabá 22 (Dyzentéria)

Jozef Poljak (28)

Narodenie: 10. 03. 1870, Jastrabá 30

Úmrtie: 24. 03. 1898

Štefan Poljak (61)

Narodenie: 27. 01. 1873, Jastrabá 30

Úmrtie: 18. 04. 1934

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.