Rodokmeň obce Pitelová

Imrich Radolfi

Narodenie
18. 10. 1782, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Rodičia

Laurinec Radolfi (59)

Narodenie: 1760

Úmrtie: 10. 01. 1819, Pitelová

Mária Radolfiová, rod. Štefanovičová (36)

Narodenie: 27. 06. 1758, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1795, Pitelová

Starí rodičia

Juraj Štefanovič (67)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1807, Pitelová

Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková (50)

Narodenie: 1740, Pitelová

Úmrtie: 07. 05. 1790, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.