Rodokmeň obce Pitelová

Imrich Sklenka (29)

Narodenie
27. 10. 1834, Pitelová
Úmrtie
24. 03. 1864, Jastrabá 33 (Kiahne a brušný týfus)
Pohreb
26. 03. 1864, Jastrabá

Manželstvá (1)

Rozália Sklenková, rod. Krónerová

Dátum sobáša: 03. 02. 1862

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 27

Deti (1)

Anna Sklenková (5 mes.)

Narodenie: 30. 09. 1863, Jastrabá 33

Úmrtie: 26. 03. 1864, Jastrabá 33 (Kiahne)

Rodičia

Juraj Sklenka (45)

Narodenie: 21. 04. 1790, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1836, Pitelová

Mária Sklenková Karkušová, rod. Kosorinská alias Kuricová

Narodenie: 30. 11. 1791, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Michal Sklenka (62)

Narodenie: 25. 09. 1759, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1822, Pitelová

Helena Sklenková, rod. Kaňová alias Kuricová

Narodenie: 20. 04. 1766, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Kosorinský alias Kuric (66)

Narodenie: 1760, Lutila

Úmrtie: 21. 04. 1826, Pitelová (Zvracanie krvi)

Veronika Marková Kosorinská, rod. Straková alias Kuricová (55)

Narodenie: 06. 01. 1760, Pitelová

Úmrtie: 04. 01. 1816, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.