Rodokmeň obce Pitelová

Imrich Škriniar (63)

Narodenie
1742, Pitelová
Úmrtie
25. 04. 1805, Pitelová
Pohreb
27. 04. 1805

Manželstvá (2)

Dorota Škriniarová, rod. Pobežková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 22

Mária Škriniarová, rod. Nemcová

Dátum sobáša: 19. 05. 1782

Vek ženícha: 40

Vek nevesty: 27

Deti (12)

Mária Kaňová Hudecová Hajduchová, rod. Škriniarová

Narodenie: 13. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Minková, rod. Škriniarová

Narodenie: 11. 02. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Katarína Kiletová, rod. Škriniarová

Narodenie: 27. 09. 1772, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Škriniar (11)

Narodenie: 18. 03. 1776, Pitelová

Úmrtie: 09. 01. 1788, Pitelová

Pavol Škriniar (37)

Narodenie: 09. 01. 1779, Pitelová

Úmrtie: 19. 06. 1816, Pitelová

Helena Škriniarová

Narodenie: 23. 12. 1781, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Škriniar (1)

Narodenie: 28. 01. 1783, Pitelová

Úmrtie: 04. 05. 1784, Pitelová

Jakub Škriniar

Narodenie: 24. 07. 1785, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Laurinec Škriniar (4)

Narodenie: 03. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1791, Pitelová

Štefan Škriniar (5)

Narodenie: 10. 07. 1790, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1796, Pitelová (Kiahne)

Michal Škriniar alias Beňo (53)

Narodenie: 21. 08. 1793, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1847, Svätý Kríž

Mária Skrovná, rod. Škriniarová

Narodenie: 02. 06. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Ondrej Škriniar (56)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 08. 06. 1773, Pitelová

Alžbeta Škriniarová (63)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 12. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.