Rodokmeň obce Pitelová

Jakub Hudec alias Štefanka (69)

Narodenie
22. 07. 1762, Pitelová
Úmrtie
11. 12. 1831, Pitelová
Pohreb
13. 12. 1831

Manželstvá (3)

Mária Hudecová, rod. Pobežková

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 24

Fides Hudecová, rod. Gašparíková

Dátum sobáša: 06. 11. 1796

Vek ženícha: 34

Vek nevesty: 31

Alžbeta Hudecová, rod. Herová

Dátum sobáša: 16. 05. 1813

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 27

Deti (16)

Ján Hudec alias Štefanka

Narodenie: 17. 05. 1785, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Hudec alias Štefanka (8 mes.)

Narodenie: 05. 08. 1786, Pitelová

Úmrtie: 08. 04. 1787, Pitelová

Anna Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 15. 03. 1788, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matúš Hudec alias Štefanka (53)

Narodenie: 19. 09. 1792, Pitelová

Úmrtie: 22. 01. 1846, Pitelová

Mária Hudecová alias Štefanková (2)

Narodenie: 20. 12. 1795, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1798, Pitelová

Štefan Hudec alias Štefanka

Narodenie: 12. 07. 1798, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Belanová, rod. Hudecová alias Štefanková (37)

Narodenie: 24. 12. 1800, Pitelová

Úmrtie: 19. 12. 1838, Svätý Kríž

Michal Hudec alias Štefanka (2 dni)

Narodenie: 16. 07. 1804, Pitelová

Úmrtie: 18. 07. 1804, Pitelová

Jozef Hudec alias Štefanka (12 dní)

Narodenie: 16. 07. 1804, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1804, Pitelová

Helena Hudecová alias Štefanková (5)

Narodenie: 12. 10. 1805, Pitelová

Úmrtie: 12. 05. 1811, Pitelová

Ján Hudec alias Štefanka

Narodenie: 26. 09. 1809, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová alias Štefanková (3 mes.)

Narodenie: 19. 04. 1814, Pitelová

Úmrtie: 29. 07. 1814, Pitelová

Mária Bačíková, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 05. 12. 1816, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Čížiková, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 25. 03. 1820, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Hudec alias Štefanka (2)

Narodenie: 24. 06. 1823, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1826, Pitelová

Tomáš Hudec alias Štefanka

Narodenie: 04. 12. 1826, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Jakub Štefanka (65)

Narodenie: 1705, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.