Rodokmeň obce Pitelová

Ján Baran (24)

Narodenie
07. 02. 1853, Pitelová 19
Úmrtie
02. 11. 1877, Pitelová 19 (Videný, ako hnisá z hlavy (zrejme nehojaca sa rana na hlave).)
Pohreb
04. 11. 1877, Pitelová

Manželstvá (1)

Mária Baranová, rod. Bajnoková

Dátum sobáša: 03. 05. 1875

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Deti (1)

Anna Baranová

Narodenie: 19. 03. 1878, Pitelová 19

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Štefan Baran (49)

Narodenie: 04. 07. 1821, Pitelová

Úmrtie: 09. 04. 1871, Pitelová 19 (Týfus)

Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková

Narodenie: 01. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Jozef Baran (38)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1831, Pitelová (Cholera)

Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová (40)

Narodenie: 28. 09. 1796, Pitelová

Úmrtie: 01. 06. 1837, Pitelová

Michal Šimun/Kaňa alias Poljak (60)

Narodenie: 18. 09. 1800, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1860, Pitelová 13 (Bodné zranenie)

Anna Beňová Šimunová, rod. Štefanková (47)

Narodenie: 1795, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1842, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.