Rodokmeň obce Pitelová

Ján Čabák (48)

Narodenie
22. 01. 1810, Pitelová
Úmrtie
23. 10. 1858, Pitelová 22 (Hnačka)
Pohreb
26. 10. 1858, Pitelová

Manželstvá (1)

Mária Čabáková, rod. Trokšiarová alias Paukoje

Dátum sobáša: 16. 02. 1829

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 23

Deti (6)

Gašpar Čabák (52)

Narodenie: 05. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1882, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Apolónia Mozolová, rod. Čabáková

Narodenie: 06. 02. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Pavol Čabák (12)

Narodenie: 27. 01. 1834, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1846, Pitelová (Krvácanie do mozgu)

Rozália Čabáková (1 mes.)

Narodenie: 20. 07. 1837, Pitelová

Úmrtie: 03. 09. 1837, Pitelová

Katarína Čabáková

Narodenie: 14. 05. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Matej Čabák (3 mes.)

Narodenie: 30. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: 01. 05. 1842, Pitelová

Rodičia

Ján Čabák (72)

Narodenie: 03. 05. 1787, Pitelová

Úmrtie: 31. 01. 1860, Pitelová 22 (Tuberkulóza)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (60)

Narodenie: 06. 12. 1790, Jastrabá

Úmrtie: 30. 04. 1851, Pitelová (Poranenie)

Starí rodičia

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.