Rodokmeň obce Pitelová

Ján Čabák (75)

Narodenie
14. 05. 1856, Pitelová 23
Úmrtie
28. 07. 1931
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1)

Katarína Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 08. 11. 1880

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (5)

Ján Čabák (18)

Narodenie: 28. 12. 1881, Pitelová 10

Úmrtie: 16. 03. 1900, Pitelová (Záškrt)

Mária Baranová, rod. Čabáková

Narodenie: 01. 12. 1885, Pitelová 10

Úmrtie: zomrela

Anna Čabáková (5)

Narodenie: 28. 08. 1889, Pitelová 10

Úmrtie: 15. 11. 1894, Pitelová 10 (Záškrt)

Antónia Čabáková (5)

Narodenie: 22. 03. 1895, Pitelová 10

Úmrtie: 04. 04. 1900, Pitelová (Osýpky)

Jozef Čabák (80)

Narodenie: 18. 09. 1897, Pitelová 10

Úmrtie: 06. 03. 1978

Rodičia

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Mária Čabáková, rod. Sklenková (42)

Narodenie: 11. 04. 1826, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1869, Pitelová 38 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starecká slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.