Rodokmeň obce Pitelová

Ján Ďurka alias Nemec (55)

Narodenie
06. 04. 1826, Pitelová
Úmrtie
11. 11. 1881, Pitelová 69 (Astma)
Pohreb
14. 11. 1881, Pitelová

Manželstvá (2)

Katarína Ďurková, rod. Skrovná

Dátum sobáša: 22. 02. 1844

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 18

Karolína Ďurková Marková, rod. Malachová alias Štefanková

Dátum sobáša: 06. 06. 1864

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 21

Deti (15)

Imrich Ďurka alias Nemec (2 mes.)

Narodenie: 05. 11. 1846, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1847, Pitelová (Slabosť)

Ján Ďurka alias Nemec (45)

Narodenie: 14. 09. 1848, Pitelová

Úmrtie: 08. 12. 1893, Pitelová 69 (Astma, tuberkulóza)

Anna Ďurková alias Nemcová

Narodenie: 14. 08. 1852, Pitelová 8

Úmrtie: zomrela

Jozef Ďurka alias Nemec (8)

Narodenie: 03. 07. 1855, Pitelová 8

Úmrtie: 25. 06. 1864, Pitelová 57 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová, rod. Ďurková alias Nemcová (41)

Narodenie: 05. 02. 1858, Pitelová 8

Úmrtie: 22. 05. 1899

Štefan Ďurka alias Nemec (3)

Narodenie: 10. 11. 1860, Pitelová 43

Úmrtie: 24. 03. 1864, Pitelová 57 (Kašeľ)

Michal Ďurka alias Nemec (3 mes.)

Narodenie: 15. 12. 1863, Pitelová 57

Úmrtie: 24. 03. 1864, Pitelová 57 (Slabosť)

Michal Ďurka alias Nemec (3)

Narodenie: 23. 08. 1865, Pitelová 57

Úmrtie: 27. 12. 1868, Pitelová 57 (Podvýživa)

Jozef Ďurka alias Nemec (11 mes.)

Narodenie: 19. 02. 1868, Pitelová 58

Úmrtie: 03. 02. 1869, Pitelová 58 (Kašeľ)

Juraj Ďurka alias Nemec (4 dni)

Narodenie: 30. 12. 1869, Pitelová 57

Úmrtie: 03. 01. 1870, Pitelová 57 (Angína)

Juraj Ďurka alias Nemec (7)

Narodenie: 04. 04. 1871, Pitelová 27

Úmrtie: 10. 06. 1878, Pitelová 69 (Kašeľ)

Rozália Ďurková alias Nemcová (6)

Narodenie: 16. 07. 1873, Pitelová 57

Úmrtie: 04. 12. 1879, Pitelová 57 (Zvracanie, dyzentéria)

Pavol Ďurka alias Nemec (2)

Narodenie: 17. 01. 1876, Pitelová 57

Úmrtie: 07. 01. 1879, Pitelová 69 (Kašeľ)

Ľudovít Ďurka alias Nemec (1)

Narodenie: 31. 10. 1878, Pitelová 59

Úmrtie: 06. 09. 1880, Pitelová 69 (Dyzentéria)

Katarína Ďurková alias Nemcová (3)

Narodenie: 15. 09. 1881, Pitelová 29

Úmrtie: 23. 02. 1885, Pitelová 69 (Kašeľ, nádor)

Rodičia

Ján Ďurka alias Nemec (45)

Narodenie: 1786

Úmrtie: 29. 04. 1831, Pitelová

Helena Ďurková, rod. Nemcová

Narodenie: 02. 01. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Martin Nemec (67)

Narodenie: 08. 11. 1763, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1831, Pitelová

Katarína Nemcová, rod. Forgáčová (54)

Narodenie: 31. 01. 1766, Trnavá Hora

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.