Rodokmeň obce Pitelová

Ján Homola

Narodenie
26. 11. 1829, Trnavá Hora
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2)

Juliana Rozália Homolová, rod. Širáňová

Dátum sobáša: 12. 11. 1849

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 18

Karolína Homolová, rod. Packová

Dátum sobáša: 26. 04. 1858

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 21

Deti (10)

Anna Homolová

Narodenie: 15. 09. 1850, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Veronika Homolová (71)

Narodenie: 11. 02. 1853, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 14. 04. 1924

Ján Homola (11 dní)

Narodenie: 01. 08. 1855, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 12. 08. 1855, Trnavá Hora 12

Jozef Homola

Narodenie: 05. 03. 1858, Trnavá Hora 12

Úmrtie: zomrel

Rozália Homolová

Narodenie: 04. 03. 1860, Trnavá Hora 12

Úmrtie: zomrela

Mária Magdaléna Homolová

Narodenie: 22. 07. 1863, Trnavá Hora 12

Úmrtie: zomrela

Ján Homola (19 dní)

Narodenie: 06. 05. 1866, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 25. 05. 1866, Trnavá Hora 12

Agnesa Homolová (1 mes.)

Narodenie: 04. 08. 1867, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 19. 09. 1867, Trnavá Hora 12 (Kašeľ)

Štefan Homola (1 mes.)

Narodenie: 04. 08. 1867, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 29. 09. 1867, Trnavá Hora 12 (Kašeľ)

František Homola (48)

Narodenie: 22. 06. 1869, Trnavá Hora 12

Úmrtie: 1918

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.