Rodokmeň obce Pitelová

Ján Ivan

Narodenie
27. 12. 1841, Kľačany
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková

Dátum sobáša: 04. 11. 1861

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 22

Deti (4)

Jozef Ivan (11 mes.)

Narodenie: 30. 06. 1863, Kľačany 7

Úmrtie: 19. 06. 1864, Kľačany 7 (Osýpky)

Ján Ivan (25)

Narodenie: 25. 03. 1868, Kľačany 7

Úmrtie: 20. 02. 1894, Kľačany 7 (Tuberkulóza)

Karol Ivan (2 mes.)

Narodenie: 07. 03. 1876, Kľačany 7

Úmrtie: 09. 05. 1876, Kľačany 7 (Slabosť)

Anna Ivanová (1 mes.)

Narodenie: 01. 12. 1877, Kľačany 7

Úmrtie: 16. 01. 1878, Kľačany 7 (Kašeľ)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.