Rodokmeň obce Pitelová

Ján Ivan (66)

Narodenie
20. 06. 1813, Kľačany
Úmrtie
07. 05. 1880, Kľačany 3 (Škvrnitý týfus)
Pohreb
09. 05. 1880, Kľačany

Manželstvá (2)

Alžbeta Ivanová, rod. Štefanková alias Marichelová

Dátum sobáša: 11. 11. 1834

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Katarína Ivanová, rod. Beličková

Dátum sobáša: 24. 05. 1841

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 22

Deti (3)

Adolf Ivan (46)

Narodenie: 24. 02. 1836, Kľačany

Úmrtie: 01. 05. 1882, Kľačany 5 (Tuberkulóza)

Sabina Ivanová

Narodenie: 18. 10. 1846, Kľačany

Úmrtie: zomrela

František Ivan

Narodenie: 14. 02. 1851, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.