Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kollár alias Piatrik/Páločný (9 mes.)

Narodenie
11. 05. 1841, Pitelová
Úmrtie
10. 03. 1842, Pitelová
Pohreb
12. 03. 1842

Rodičia

Michal Kollár alias Piatrik/Páločný (49)

Narodenie: 08. 09. 1815, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1865, Pitelová 29 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová, rod. Novodomcová (31)

Narodenie: 01. 07. 1814, Pitelová

Úmrtie: 13. 08. 1845, Pitelová

Starí rodičia

Štefan Kollár alias Piatrik (72)

Narodenie: 20. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1860, Pitelová 13 (Vodnatieľka)

Katarína Kollárová, rod. Švehlíková (42)

Narodenie: 09. 03. 1786, Lovča

Úmrtie: 08. 05. 1828, Pitelová

Jozef Novodomec (53)

Narodenie: 16. 01. 1782, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1835, Pitelová

Mária Novodomcová, rod. Petrová (62)

Narodenie: 1778, Stará Kremnička

Úmrtie: 18. 09. 1840, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.