Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kubík

Narodenie
13. 10. 1871, Pitelová 31
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2)

Rozália Kubíková, rod. Červienková

Dátum sobáša: 23. 04. 1894

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 19

Mária Hudecová Kubíková, rod. Mošková

Dátum sobáša: 08. 03. 1925

Vek ženícha: 53

Vek nevesty: 48

Deti (7)

Pavol Kubík (87)

Narodenie: 29. 05. 1894, Pitelová 32

Úmrtie: 1982

Anna Kubíková

Narodenie: 22. 07. 1896, Pitelová 32

Úmrtie: zomrela

Štefan Kubík

Narodenie: 27. 08. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Tomáš Kubík (33)

Narodenie: 17. 11. 1900, Pitelová 32

Úmrtie: 10. 12. 1933, Argentína (Pracovný úraz vo fabrike (popáleniny na tele))

Antónia Kubíková (15 dní)

Narodenie: 26. 10. 1902, Pitelová

Úmrtie: 10. 11. 1902, Pitelová (Slabosť)

Juraj Kubík (89)

Narodenie: 12. 04. 1910, Pitelová

Úmrtie: 02. 01. 2000

Ján Kubík

Narodenie: 03. 10. 1912, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia

František Kubík

Narodenie: 08. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Veronika Kubíková, rod. Baranová (51)

Narodenie: 12. 06. 1845, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik (56)

Narodenie: 1791, Ihráč

Úmrtie: 10. 03. 1847, Pitelová (Horúčka)

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová (71)

Narodenie: 08. 07. 1803, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1875, Pitelová 32 (Starecká slabosť)

Juraj Baran

Narodenie: 23. 11. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.