Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kubík alias Minka (30 dní)

Narodenie
22. 08. 1860, Pitelová 49
Úmrtie
21. 09. 1860, Pitelová 49 (Slabosť)
Pohreb
23. 09. 1860, Pitelová

Rodičia

Augustín Kubík alias Minka (52)

Narodenie: 25. 08. 1834, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 05. 08. 1887, Pitelová 55 (Brušný týfus)

Barbora Kubíková, rod. Dolincová (36)

Narodenie: 04. 12. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 15. 05. 1865, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Kubík alias Minka (65)

Narodenie: 22. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1873, Pitelová 49 (Tuberkulóza)

Anna Kubíková, rod. Hábelová (48)

Narodenie: 07. 10. 1809, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 18. 05. 1858, Pitelová 49 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.